Gazella Kasseapparater
Handelsbetingelser og GDPR

Nærværende betingelser gældende for alle køb af udstyr, programmer, tilbehør og andre ydelser. Alle priser er nettopriser excl. moms og evt. afgifter.

Leveringstid
2 til 5 arbejdsdage.

Betaling
Bankoverførsel eller med kort via Paypal. (ikke dankort) Vi trækker pengene på dit kort når varen afsendes.

Fortydelsesret
Du kan fortryde dit køb. Varen skal sendes retur efter levering.
Vedlæg dit konto og reg.nr. til overførsel af penge. Betaling for programmering returneres ikke.
Hvis du fortryder købet, skal varerne sendes retur i originalemballage inden 8 dage til:
Gazella Kasseapparater
Jonstrupvej 71A
2750 Ballerup

Reklamationsret
Gazella Kasseapparater yder 12 måneders reklamationsret på alle varer. Gældende fra fakturadato. Varen skal være returneret til os inden for 12 måneder.

Køber er forpligtiget til at undersøge de modtagne vare for fejl og mangler. Og at den korrekte mængde er modtaget. Køber skal snarest inden 8 dage efter levering kontakte Gazella Kasseapparater og give meddelelse om det.

Reklamationsretten betyder, at du kan klage over fejl og mangler ved produktet, som er opstået 12 måneder efter Købet. Reklamationsretten dækker: Reparation og levering af reservedele der kan henføres til fabrikations-, konstruktions-, justerings- eller materialefejl. Afhjælpning af betjeningsfejl pr. telefon.

Følgende ydelser er ikke omfattet af reklamationsretten: Betjeningsfejl, vold, misbrug, elektriske fejl, fejlstrømme, statisk elektricitet, væske, tab på gulv, vold.

Ansvar og tab af data
Gazella Kasseapparater kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle tab af data og anden information i forbindelse med opståede fejl, eller i forbindelse med udbedring af disse. Det er kundens ansvar at regnskabsmateriale m.v. overholder lovens krav. Gazella Kasseapparater er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tab hos køber, herunder drifttab og tabt avance, opstået på grund af eventuelle system- og programfejl eller forsinkelser. Gazella Kasseapparaters ansvar er begrænset til at udbedre fejl og mangler. Gazella Kasseapparaters erstatnings ansvar kan ikke overstige værdien af det købte.

Programmel
Alle programmer leveret og af Gazella Kasseapparater er dennes ejendom og kan tilbagekaldes uden varsel ved konstateret misbrug. Herunder ulovlig kopiering jfr. lovgivning om ophavsret. Såfremt programmellet måtte indeholde fejl i forhold til det beskrevne, er Gazella Kasseapparater forpligtiget til snarest at afhjælpe fejlen. Enhver ændring i programmet, alle omkostninger om reetablering af programmellet i forbindelse med driftsforstyrrelser, betales efter regning. Almindelig vedligeholdelse af programmellet betales af køber.

Persondata
Vi har brug for følgende informationer:

Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mail adresse
Cpr.nr.
Personoplysningerne slettes efter 3 år.

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi registrerer ikke personfølsomme oplysninger.
Vi giver ikke oplysninger videre til tredjemand.

Kontaktoplysninger
Gazella Kasseapparater
Jonstrupvej 71A
2750 Ballerup
CVR-nr. 16 30 31 78
kontakt@gazellakasseapparater.dk